Apartamenty w Ustroniu Morskim położone 350 metrów od morza, Las, Spokój, Cisza

 

REGULAMIN POBYTU APARTAMENTU W USTRONIU MORSKIM

 

1. Goście przebywający w domku proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco pod nr telefonu 605-039-975

3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 dnia następnego.

4. Pozostałą część opłaty za pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).

5. Rezygnacja z części pobytu, całego pobytu lub późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie apartamentu, spowodowane nie z winy właściciela apartamentu, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.

6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

7. Do korzystania z apartamentu  uprawnione są tylko osoby zakwaterowane. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie posesji nie dłużej niż do godz.22.

8. Wczasowicze przebywający na terenie posesji na wczasach ubezpieczeni są we własnym zakresie.

9. Goście nie mogą przekazywać apartamentu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę

10. Odbiór i zdanie apartamentu odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby przez niego upoważnionej. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie właścicielowi godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru apartamentu.

11. Każdy z gości jest zobowiązany do uważnego obchodzenia się z wyposażeniem apartamentu. O powstałych szkodach należy niezwłocznie zawiadomić właściciela. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu apartamentu, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną i prawną. Prosimy o sprawdzenie stanu wyposażenia apartamentu z listą wyposażenia, w przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu. W przeciwnym razie uznaje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.

12. Mieszkańcy apartamentu zobowiązani są w szczególności do:

- utrzymywania we własnym zakresie porządku i czystości w pomieszczeniach apartamentu, tarasie, balkonie oraz całej posesji

- korzystania z urządzeń w sposób nie powodujący uszkodzeń i pogorszenia ich stanu

- racjonalnego korzystania z wody i energii elektrycznej.

13.Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielowi apartamentu.

14. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel obiektu zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Za bezpieczeństwo dzieci przebywających w apartamencie odpowiedzialność ponoszą opiekunowie. Korzystanie ze schodów kręconych na antresoli, antresol, balkonu przez dzieci tylko pod opieką osoby dorosłej i na jej odpowiedzialność.

15. Właściciel obiektu poinformował wynajmujących o zasadach bezpiecznego użytkowania schodów kręconych, antresol i balkonu a użytkownik apartamentu zapoznał się z zasadami bhp i będzie przestrzegał i stosował się do tych zasad.

16. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-6:00. Korzystający z usług obiektu nie mogą zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom.

17. W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzegania regulaminu na terenie obiektu właściciel ma prawo zażądać jego opuszczenia bez zwrotu opłaty.

18. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości pozostawione w domku lub na terenie posesji, jak również nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu posesji (parking niestrzeżony). Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach

19. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu.

20. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, używania własnych kuchenek i piecyków elektrycznych.

21. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamencie i jego otoczeniu otwartego ognia

22.W apartamencie obowiązuje zakaz palenia grilla na balkonie

23. Za uszkodzony samochód spowodowany otarciem o inny pojazd bądź przez niewłaściwe parkowanie na terenie parkingu posesji wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności

24.Ponadto w apartamencie zabronione jest używanie: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia domku. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

25. Przed opuszczeniem posesji należy posprzątać apartament, oraz wyrzucić nieczystości do pojemników na śmieci. W przypadku nieposprzątania apartamentu obowiązuje dodatkowa opłata 300 zł.

26. Za zgubienie kluczy od apartamentu lub bramy obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 50 zł

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl